כשם שכתב היד הוא ראי הנפש כך גם ציור. אין הכוונה לציור מקצועי או מושקע במיוחד. כשם שהאותיות והסימנים מהווים סוללים את הדרך אל נבכי הנפש כך גם כל ציור, כל שירבוט או שירטוט בין אם נעשה עי מבוגר ובין אם נעשה ע”י ילד קורס אבחון ציורים מכשיר את תלמידיו לאבחן את האישיות, הכישורים ,המצוקות…

Continue reading

קורס ייחודי ומרתק בן 10 מפגשים של שתי יחידות אקדמיות, בהנחיית אילון בן יוסף, המעניק לבוגריו יכולת לעשות שימוש משמעותי באינטואיציה. כל אחד מאתנו ניחן באינטואיציה. אצל חלקינו זהו ערוץ מפותח שאנו עושים בו שימוש יומיומי, אחרים נדהמים מידי פעם מאירועים בלתי מוסברים, אחרים פועלים רק באופן לוגי מבלי לערבב את מה שמכונה תחושת בטן…

Continue reading

קורס עתיר ידע וכלים שימושיים בן 25 מפגשים של שתי יחידות אקדמיות, שבועיים המיועד לתלמידים מעמיקים ,המעוניינים ללמוד באופן יסודי את תורת הכתב ובו בעת להרחיב ברכישת כלים נוספים בין היתר

קורס אינטראקטיבי מרתק וייחודי בן 10 מפגשים, בני שתי יח אקדמיות, בהם נלמדים יסודות הגרפולוגיה ומעניק לבוגריו כלים פרקטיים בסיסיים לגרפולוגיה שימושית המאפשרת להם לערוך אבחון לעצמם או לאחרים על בסיס יומיומי בין היתר ירכשו כלים שיאפשרו להם לאבחן השותפים ,בני זוג ילדים, עובדים כגון הקורסים המתקיימים במכללה לגרפולוגיה בהנחיית אילון בן יוסף, נלמדים בקבוצות…

Continue reading